Kaczmarski Jacek - Piosenka napisana mimochodem

Słońce... a d a d Mimochodem... d a e7 a Jednych... a d a d Temu... d a e7 a Trochę... C F C Jakby... d C d e Mimochodem... a d a d Jakby... d e a Tym pod... a d a d Pozostałym... d a e7 a Frustrat... a d a d Raz się... d a e7 a Słowo... C F C Krążek... d C d e Mimochodem... a d a d Krążek... d e a Cierpi... d g d Zgłodniałego... g d a d Temu... d g d Komuś... g d a d Na stracenie... F B F Jak złośliwie... g F g a Mimochodem... F B F Między... g F g a

Źródło: www.gitarius.pl