Kombi - Jej wspomnienie

Motyw I: d F/C G/H A# g C d C/D d F/C G/H A# g C d Motyw II: A# 5-/(7+) c A Motyw III: d C A# A

Źródło: www.gitarius.pl