Religijne - Dobranoc, Głowo Święta

1 Dobranoc, Głowo Święta Jezusa mojego, D G A h G A Któraś była zraniona do mózgu samego, D G A h G A Ref.: Dobranoc, kwiecie różany, A D G Dobranoc, Jezu kochany, dobranoc. A D G A D 2 Dobranoc ręce święte, na krzyż wyciągnione, Jako struny na lutni, gdy są wystrojone. 3 Dobranoc, boku święty, z którego płynęła Krew najświętsza, by z grzechów człowieka obmyła. 4 Dobranoc, serce święte, włócznią otworzone, Bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione.

Źródło: www.gitarius.pl