Religijne - Jezus, jak cudowny to Pan

Jezus, jak cudowny to Pan D e A D(fis)h W Nim przebaczenia, miłości jest zdrój h e A D Jego blask światłem darzy nas, D e A D (fis) h Jezus, jak cudowny to Pan h e A A7D

Źródło: www.gitarius.pl