Religijne - Milosierny jest Pan

Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i łagodny, D e Nie wiedzie sporu do końca, nie płonie gniewem na wieki. A G D

Źródło: www.gitarius.pl