Religijne - Niechaj milosc Twa

Niechaj miłość Twa jak potężna fala. D G D D G A Spłynie tu, przez łaski Twej zdrój, fis h fis h Chryste, dotknij mnie. G A D

Źródło: www.gitarius.pl