Religijne - Oblubienica i Duch

Oblubienica i Duch wołają: "Przyjdź", g D7 g c A ten, kto słyszy niech powie -"przyjdź", F7 B Kto jest spragniony niech przyjdzie i pije, Es c Niech wody życia za darmo zaczerpnie. D7 g Alleluja, wielbimy Cię! /x4 g c / F B / Es c / D7 g

Źródło: www.gitarius.pl