Religijne - Oddajmy Czesc

Oddajmy cześć wiecznemu Panu chwała, a e a e a e a Pokłońmy się Temu, który d G C a Rozpostarł niebiosa i utwierdził ziemi krąg. d G a e a Jego chwała wznosi się ponad szczyty gór, d G C a Jego łaska nad nami jest, a niebo - Jego tron. d G a F G a Ref: / Bóg to nasz Pan i tylko On /3x /FGa/3x Bóg to nasz Pan. Oddajmy cześć... F G a

Źródło: www.gitarius.pl