Religijne - Przyjdz Duchu Swiety ja pragne

1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię. D A A D Przyjdź w Swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. D D7 G g A D 2. Przyjdź jako mądrość do dzieci, przyjdź jako ślepemu wzrok. Przyjdź jako moc w mej słabości, weź wszystko, co moje jest. 3. Przyjdź jako źródło pustyni mocą Swą do naszych dusz. O, niech Twa moc uzdrowienia, dotknie, uleczy mnie już.

Źródło: www.gitarius.pl