Religijne - Światło na oświecenie pogan

Ref.: Światło na oświecenie pogan A D E I chwałę ludu Twego, Izraela. Fis D E 1. Teraz, o Panie, według Twego słowa A E fis Uwalniasz sługę swego w pokoju. D h E 2. Bo moje oczy ujrzały Twoje Zbawienie. 3. Które przygotowałeś Dla wszystkich narodów. 4. Chwała Ojcu i Synowi, I Duchowi Świętemu. 5. Jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieków. Amen.

Źródło: www.gitarius.pl